Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

17. søndag efter Trinitatis

OKT
09

17. søndag efter Trinitatis


Søndag d. 9. oktober 2022, kl. 10:30
Christianskirken, Brienner Strasse 12, 10713 Berlin
17. søndag efter Trinitatis

Toldere er historisk set ofte ret forhadte, fordi de sidder i en magtposition, som så let kan blive korrupt. Jeg husker dem tydeligt fra barndommens sommerferier på busture ned gennem Europa – hvor de kunne forsinke os ved grænsebommen lige så længe de havde lyst til, eller i hvert fald indtil buschaufføren gav dem den uofficielle, men alligevel ganske udbredte, bestikkelse – oftest i form af cigaretter og et par flasker vodka – hvormed bommen pludselig gik op, køen forsvandt og vi kunne køre videre – og mine forældre havde sit has med at svare på vi børns undren "må man det?" ...

På søndag er der ingen told, men i stedet et budskab om, hvordan Gud inviterer sig ind hos alle, uanset hvor upopulær man så end må være blandt andre.

God weekend!

Kirkemusiker: Jonas Müller

Kirkesanger: Mads-Emil Steen Jakobsen

Præst: Thomas Buelund


Dagens salmer: 

3: Lovsynger Herren min mund og mit indre; Thorvald Aagard 1909
32: Hvo ikkun Herren lader råde; Georg Numark 1657
270: Luk øjne op o kristenhed; Strassburg 1525
318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige; Stralsund 1665
458: Zion, pris din saliggører; Thomas Laub 1916 (jf.: Tiden skrider, dagen rinder)
217: Min Jesus lad mit hjerte få; Carl Nielsen 1914


Dagens læsninger: 

Salmisten skriver:  Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp; han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han satte min fod på klippen, så jeg stod fast.

Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren.

Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgneguder. Store ting har du gjort; Herre, min Gud, dine underfulde handlinger og planer er til gavn for os; ingen står mål med dig! Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange, de kan ikke opregnes. Salmernes Bog 40,2-6

* Epistlen skrives i Judasbrevet: I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler; nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden; andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endog skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen.  Judasbrevet 1,20-25

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?« Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.« Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: »Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!«   Markusevangeliet 2,14-22