skip to Main Content

Christianskirkens menighedsråd

Der bliver ved generalforsamlingen valgt nye medlemmer og suppleanter blandt kirkens medlemmer  til menighedsrådet.

Ordinær generalforsamling afholdes omkring maj måned.

 

Menighedsrådsformand: Peter Vogt Jensen

e: formand@christianskirken.de eller pvj@christianskirken.de

Valgt indtil generalforsamlingen 2018

 

Næstformand: Jens Fruerhøj Nielsen

e: jn@christianskirken.de

Valgt indtil generalforsamlingen 2017

 

Medlem: Anita Cölle-Lück

e: acl@christianskirken.de

Valgt indtil generalforsamlingen 2017

 

Medlem: Bente Schörbach

e: bs@christianskirken.de

Valgt indtil generalforsamlingen 2018

 

Medlem: Stefan Petersen

e: sp@christianskirken.de

Valgt indtil generalforsamlingen 2019

 

Medlem: Hetna Regitze Bruun

e: hrb@christianskirken.de

Valgt indtil generalforsamlingen 2018

 

Sekretær: Præst Jens Frederik Olsen

e: jfo@christianskirken.de

Fast medlem af menighedsrådet (ikke på valg)

 

Ex-officio medlem: Vakant

Kgl. danske ambassade i Berlin, kan besætte denne post. Posten er uden stemmeret.

 

Suppleant: John

 

Kirkens forretningsudvalg

De beslutninger som ligger mellem ‘daglig drift’ og de større beslutninger som træffes af menighedsrådet, skal iflg. vedtægterne træffes af et udvalg på tre personer bestående af kirkens præst, kirkens formand/næstformand og en tredje valgt af og fra menighedsrådet.

 

Jens Frederik Olsen

Jens Fruerhøj Nielsen

Peter Vogt Jensen

Vedtægter godkendt 2014

Menighedsrådet

Christianskirkens menighedsråd

Der bliver ved generalforsamlingen valgt nye medlemmer og suppleanter blandt kirkens medlemmer  til menighedsrådet.

Ordinær generalforsamling afholdes omkring maj måned.

 

Menighedsrådsformand: Peter Vogt Jensen

e: formand@christianskirken.de eller pvj@christianskirken.de

Valgt indtil generalforsamlingen 2018

 

Næstformand: Jens Fruerhøj Nielsen

e: jn@christianskirken.de

Valgt indtil generalforsamlingen 2017

 

Medlem: Anita Cölle-Lück

e: acl@christianskirken.de

Valgt indtil generalforsamlingen 2017

 

Medlem: Bente Schörbach

e: bs@christianskirken.de

Valgt indtil generalforsamlingen 2018

 

Medlem: Stefan Petersen

e: sp@christianskirken.de

Valgt indtil generalforsamlingen 2019

 

Medlem: Hetna Regitze Bruun

e: hrb@christianskirken.de

Valgt indtil generalforsamlingen 2018

 

Sekretær: Præst Jens Frederik Olsen

e: jfo@christianskirken.de

Fast medlem af menighedsrådet (ikke på valg)

 

Ex-officio medlem: Vakant

Kgl. danske ambassade i Berlin, kan besætte denne post. Posten er uden stemmeret.

 

Suppleant: John

 

Kirkens forretningsudvalg

De beslutninger som ligger mellem ‘daglig drift’ og de større beslutninger som træffes af menighedsrådet, skal iflg. vedtægterne træffes af et udvalg på tre personer bestående af kirkens præst, kirkens formand/næstformand og en tredje valgt af og fra menighedsrådet.

 

Jens Frederik Olsen

Jens Fruerhøj Nielsen

Peter Vogt Jensen

Vedtægter

Vedtægter godkendt 2014

Back To Top
X
X